ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เปลี่ยนเพศมะละกอให้ออกลูกดก


เปลี่ยนเพศมะละกอและทำให้ออกลูกดกด้วยการตัดรากแก้ว

ตัดรากแก้วเปลี่ยนเพศมะละกอ

เมื่อพูดถึง ในสมัยก่อนการปลูกมะละกอไว้หลังบ้านๆ ครอบครัวละต้นสองต้น เกษตรกรจะแสวงหาพันธุ์ที่ให้ลูกยาวเท่าแขนถึงแม้ต้นหนึ่งๆ ให้ลูกเพียง 3-4 ลูก ก็พอใจแล้วครับ ใครเห็นใครชมก็แจกจ่ายกันไปบ้างเป็นบางโอกาศ แต่ปัจจุบันนี้การทำสวนมะละกอก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้อย่างดี ดังนั้นเกษตรกรจะต้องชื้อปุ๋ยและฮอร์โมนมาฉีดเร่งให้มะละกอ มีลูกดก เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มยอดขาย

แต่มีเกษตรกรท่านหนึ่ง คือ คุณพ่อสมพงษ์ ญาติบำเรอ เป็นเกษตรกรบ้านสวนสวรรค์มีเคล็ดลับในการเปลี่ยนเพศมะละกอฝให้เป็นต้นกระเทย และติดลูกดกได้อีกด้วย โดยเริ่มจากการเตรียมดินให้มีความอุดมสมบรูณ์ก่อน และก่อนย้ายกล้าที่เพาะไว้ลงปลูกในแปลง คุณพ่อจะใช้ภูมิปัญญาเก่าๆ ที่สืบทอดกันมาทำให้มะละกอเป็นต้นกระเทยเสียก่อน โดยการตัดรากแก้วออกให้เหลือประมาณ 2 ข้อมือ แล้วนำต้นมะละกอลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ วิธีนี้นอกจากจะทำให้มะละกอติดลูกดกแล้ว ยังทำให้มะละกอโตเร็ว เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น 1 เดือน ทั้งยังติดลูกดกทุกต้นด้วย  ท่านใดอยากลองดูก็เชิญทำได้เลยครับ

ที่มา:เกษตรพอเพียง.com

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ปลูกมะละกอให้เป็นต้นสมบูรณ์เพศ (ต้นกระเทย) 99%

ปลูกมะละกอ พันธุ์ฮอนแลนด์