Translate

มะละกอ อันเป็นที่รู้จักในวงการตลาดโลก

สายพันธุ์มะละกอในวงการตลาดโลก

มะละกอ อันที่เป็นที่รู้จัก และมีการผลิตและจำหน่ายซื้อขายกันในวงกว้างไม่ใช่แค่เพียงบ้านเราเท่านั้น ในวงการตลาดโลกยังมีมะละกอที่เลื่องชื่อ หรือที่เรียกว่า มะละกอในกลุ่ม “Solo” หรือที่บ้านเรามักเรียกกันว่ามะละกอฮาวาย และมะละกอพันธุ์เม็กซิโก มีรายละเอียดดังนี้ครับ

- มะละกอในกลุ่มโซโล หรือมะละกอฮาวาย เป็นมะละกอสดที่มีการซื้อขายเป็นหลักอยู่ในตลาดโลกลักษณะทั่วไป คือผลขนาดเล็ก ประมาณ 300-500 กรัม ผลทรงลูกแพร์ (บ้างเรียกทรงระฆัง)มีคอเล็กๆ ตรงขั้ว เนื้อละเอียด หอมหวาน สีของเนื้อจะอ่อนกว่าพันธุ์ของไทย มีทั้งสีเหลืองอมส้มหรือเหลืองจำปาและส้มออกแดงที่เรียกว่าสีแซลมอน

- Waimanalo เป็นมะละกอต้นเตี้ย ผลผลิตสูง และมีความทนทานโรคและแมลง เนื้อมีสีส้มเหลือง มีกลิ่นเฉพาะตัว มีรสหวานจัด โดยวัดความหวานได้ประมาณ 14 องศาบริกซ์

- Kapoho solo/ Solo เป็นมะละกอพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุดในฮาวายก่อนที่จะถูกโรคไวรัสจุดวงแหวนเข้าทำลายเป็นส่วนใหญ่เนื้อสีเหลืองจำปา มีความหวานประมาณ 13 องศาบริกซ์ เปลือกแข็ง ทนต่อการขนส่งวางขายได้นาน

- Puna solo คล้ายกับคาโปโฮโซโลมาก เนื้อสีเหลืองจำปา แต่เปลือกนอกไม่แข็งเท่ามีความต้านทานต่อเชื้อราบางชนิด จึงสามารถปลูกได้ดีในที่ฝนชุก

- Sunrise/ Solo sunrise/ Sunrise solo เป็นมะละกอที่มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ติดผลดก จึงเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกอย่างกว้างขวาง เนื้อละเอียดสีส้มแดง หอมหวาน น่ารับประทาน

- Sunset/ Solo sunset ลักษณะคล้ายพันธุ์ซันไรส์ แต่ผลค่อนข้างเล็กกว่า